Wełna mineralna (skalna i szklana) jest na szeroką skalę wykorzystywana przede wszystkim w budownictwie. Jest również stosowana w energetyce, może być dobrą izolacją termiczną oraz daje nam wysoką odporność ogniową izolacji. Ponadto, bardzo dobrze zmniejsza drgania oraz ogranicza emisję hałasu. 

Wełna mineralna w budownictwie – najważniejsze informacje 

Wszystkie materiały budowlane posiadają zestaw określonych właściwości przepuszczalności cieplnej. Do tej pory nie znaleziono materiału, który całkowicie zapobiegałby utracie ciepła. Jak wskazują badań, niespełna 40% traconego w mieszkaniu ciepła ucieka przez nieocieplone ściany. Najlepszym rozwiązaniem na zniwelowanie tego problemu jest wykorzystywanie kilku form izolacji. Dzięki temu poziom utraty ciepła zostaje mocno obniżony. Najskuteczniejszym rodzajem izolacji jest wełna dachowa, czyli wełna mineralna. Ma ona ogromne zdolności izolacyjne ze względu na fakt, iż przewodność cieplna pomiędzy jej włóknami jest bardzo niska. Materiał izolacyjny który umieścimy w elemencie konstrukcyjnym budynku, mocno minimalizuje wymianę ciepła. 

snieg

Wełna mineralna jako pochłaniacz dźwięku 

Warto wiedzieć o tym, iż wełna mineralna może być również niezwykle skuteczna w ograniczaniu emisji hałasu. Jest to doskonały pochłaniacz dźwięku. W konstrukcjach dźwiękochłonnych (na przykład w sufitach podwieszanych płaskich i przestrzennych), płyty wykonane z wełny mineralnej spełniają doskonale funkcję pochłaniacza dźwięków. Należy je układać w wolnej przestrzeni, która znajduje się między stropem a elementami osłonowymi. W systemach suchej zabudowy, stosowanych jako przegrody dźwiękochłonne, wełna ma za zadanie wypełniać przestrzeń znajdującą się między płytami osłonowymi. Wełnę stosuje się również w ustrojach dźwiękoizolacyjnych, które wykonuje się na ścianach masywnych. 

fgruz

Produkty z wełny mineralnej stosuje się także w celu redukowania hałasów emitowanych przez instalacje wodne oraz centralne ogrzewanie. Mają formę otulin izolujących i tłumiących drgań przewodów. Można je również wykorzystywać w tłumikach instalacji wentylacyjnych.